รีโนเวทบ้าน

Renovate the house

รีโนเวทบ้าน มี 10 ขั้นตอนให้ออกมาสวย ดูดี ทันสมัย

รีโนเวทบ้าน บ้านที่ผ่านการใช้งาน มานานหลายปี ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะบ้านที่ขาดคนดูแล หากตอนนี้รู้สึกว่า อยากปรับปรุง บ้าน เก่า ให้เหมือนหลังใหม่ แต่ยังไม่รู้จะตกแต่งอย่างไรดี

รีโนเวทบ้าน

วันนี้ก็มีไอเดียรีโนเวทบ้านเก่ามาให้ 10 ขั้นตอนรีโนเวทบ้าน ให้เป็นทรัพย์ที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นรีโนเวทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม รวมไปถึงบ้านพัก ที่บอกเลยว่าแม้สภาพเดิมจะไม่น่าดู แต่หลังจากที่แปลงโฉมใหม่แล้ว

ทำให้ลืมภาพเก่าไปโดยสิ้นเชิง วิลล่าภูเก็ตที่ขาย เพราะแต่ละหลังออกมาสวย ดูดี ทันสมัย และครบครันไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก แนวทางการรีโนเวท บ้าน ต่อไปนี้ เพื่อการเตรียมตัวก่อนลงมือทำ 

1.ประเมินงบประมาณตัวเอง

ซึ่งก่อนรีโรเวทบ้าน/ซ่อมแซม/ต่อเติมทุกครั้ง ต้องตรวจดูงบประมาณ ของตัวเองว่า มีเท่าไหร่ พอที่จะรีโนเวทบ้านใหม่หรือไม่ แต่จะมีงบรีโนเวทอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีงบสำรองไว้ด้วย เผื่อยามฉุกเฉินจะได้นำเงินส่วนนี้ มาแก้ไขได้ทัน

2. ตั้งวัตถุประสงค์

ในการตั้งวัตถุประสงค์ ช่วยให้คุณไม่วอกแวก และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น ก่อนคิดจะรีโนเวทบ้าน ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่า อยากรีโนเวทแบบไหน เช่น บ้านญี่ปุ่น

  • การปรับปรุงบ้านทั้งหลัง เนื่องจากสภาพเก่าทรุดโทรมมาก หรือมีความเสียหายหลายส่วน
  • การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยใหม่ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
  • การซ่อมแซมบางส่วนที่เสียหาย โดยถือโอกาสปรับปรุงสภาพให้ดียิ่งขึ้น
  • เช่น เพดานห้องนอนชำรุด หรือพื้นดาดฟ้ารั่ว
  • การปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานดีขึ้น ถึงแม้ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็ตามเช่น
  • ปรับเปลี่ยนมุมหน้าต่างใหม่เพื่อรับแสงแดด
  • การปรับโฉมใหม่ตามสไตล์ที่ชอบ เช่น ปรับแต่งห้องนั่งเล่น ให้เหมือนสวนธรรมชาติ

3. รวบรวมข้อมูลและรูปแบบที่ชอบ

ซึ่งไม่ว่าคุณจะต้องการรีโนเวท SALE VILLA ตรงส่วนไหนของบ้าน ต้องไปศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมรูปแบบที่ตัวเองต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือเป็นข้อมูลในการออกแบบ ของสถาปนิกหรือมัณฑนากร และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ

4. หาแหล่งวัสดุ

ซึ่งในขั้นตอนการรีโรเวทบ้าน การหาแหล่งวัสดุ เป็นเรื่องสำคัญ แต่คุณต้องรู้ก่อนว่า ตัวเองต้องการรีโนเวทบ้านแบบไหน และส่วนใหญ่เขาใช้วัสดุอะไร พร้อมหาข้อมูลวัสดุชนิดเหล่านั้น อย่างละเอียด แล้วไปหาแหล่งซื้อวัสดุอีกที เพื่อให้ได้ราคาที่พอเหมาะ และต้องอยู่ภายใน งบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้ด้วย

รีโนเวทบ้าน

5. ตรวจสอบสภาพพื้นที่

เพราะว่าก่อนรีโนเวทบ้าน ควรตรวจสอบส่วนต่างๆ ของบ้าน หรือพื้นที่ที่กำลัง จะปรับปรุงว่ามีส่วนใดยังใช้งานได้ดี หรือมีส่วนใดที่เสียหาย ต้องซ่อมแซมทั้งก่อน และขณะลงมือปรับปรุงบ้าน โดยการทำ Check List ในแต่ละห้องหรือแต่ละพื้นที่ตามประเภทงานต่างๆ โดยแบ่งเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม พื้นที่รอบบ้าน งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ตลอดจนกำหนดแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละงาน โดยอาจจะปรึกษาวิศวกร สถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

6. สรุปงานที่ต้องการปรับปรุง 

คือวิธีการสรุปงานที่ต้องปรับปรุง ต้องพิจารณางานจาก Check List ที่ทำไว้ในข้อที่ผ่านมา และสรุปเนื้องานที่ต้องการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

7. จัดงบประมาณในการปรับปรุงบ้าน

ในการใช้งบประมาณรีโรเวทบ้าน ไม่ใช่รีโนเวทบ้านอย่างเดียว หรือซ่อมแซมบ้านแค่นั้นก็จบ แต่ยังต้องใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น วิธีการแบ่งงบประมาณมีอยู่ 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1 มีค่าออกแบบโดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรงานระบบต่างๆ

2 มีค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุง ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าแรงก่อสร้าง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการก่อสร้าง

3 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าโกดังเก็บของ ค่าเช่าบ้านอยู่ชั่วคราว ค่าดำเนินการขออนุญาต ปรับปรุงบ้านกับหน่วยงานราชการ (สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาต) ค่าบริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง ฯลฯ

และนอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำรองในส่วนอื่น ๆ อีก ดังนั้น คุณควรตั้งงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้บานปลาย

8. ปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ

และคุณต้องรู้ก่อนว่า ผู้รับเหมากับผู้ออกแบบแยกกันคนละราย โดยเจ้าของบ้านสามารถ ตรวจสอบและปรับปรุงแบบให้ตรงตามความต้องการ ได้จากผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา นอกจากนี้ผู้ออกแบบ จะมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของบ้าน ตลอดจนร่วมตรวจคุณภาพ งานและวิธีแก้ปัญหาของผู้รับเหมา ในระหว่างก่อสร้างด้วย

นอกเหนือจากประสบการณ์ ด้านการออกแบบแล้ว ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานและประสานงาน ก่อสร้างของผู้ออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อความล่าช้า และงบประมาณในการปรับปรุงบ้านได้

9. วางแผนการทำงาน

ซึ่งก่อนที่ผู้รับเหมาจะดำเนินการปรับปรุงบ้าน Villas in Pasak ต้องมีการวางแผนหรือแจกแจงรายละเอียด การทำงานให้ชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องซ่อมแซม ส่วนที่ต้องการ หรือไล่ลับดับการปรับปรุงบ้านให้ดูดีขึ้น

10.ดูบ้านตัวอย่าง

ดูบ้านตัวอย่างจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองนั้น ถือว่าดีมาก แต่จะดีกว่านี้ต้องเข้าไปพูดคุยกับเจ้าบ้านตัวอย่างโดยตรง เพื่อขอรายละเอียดในการรีโนเวทบ้าน พร้อมรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการลองผิดลองถูก จนต้องเสียงบประมาณ และเสียเวลาสำหรับการรีโนเวทบ้าน

มี 5 ไอเดียรีโนเวทบ้านราคาประหยัด

1.การเริ่มจากทำความสะอาดบ้าน

ยุคที่เทรนด์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้คนหันมารีโนเวทบ้าน กันมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน แต่หลายคนก็ยังคงกังวล ในเรื่องของค่าใช้จ่าย จนอาจลืมไปว่าขั้นตอนแรก ของการรีโนเวทบ้านในราคาประหยัดนั้นสามารถทำได้ โดยไม่ต้องเสียเงินเลย โดยสามารถเริ่มได้จากการทำความสะอาด และทิ้งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้แล้ว เพียงเท่านี้ก็ทำให้ห้องของคุณเปลี่ยนไปได้มาก ทั้งดูเป็นระเบียบและยังดูสะอาดตา

รีโนเวทบ้าน

2.เพิ่มการใช้งาน ไม่ใช่ขนาด

การเลือกฟังก์ชันมากกว่าขนาดนั้น นอกจากจะเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วยังเป็นการใช้สอยพื้น ที่ให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยคุณอาจเลือกเปลี่ยนจากชั้นวางธรรมดา มาเป็นตู้เก็บของที่สามารถ ทำให้คุณจัดเก็บของในบ้าน ได้มากขึ้น หรือถ้าหากใครมีงบมากขึ้น มาหน่อยก็สามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ แบบ Built-in ได้เช่นกัน ซึ่งการทำ Built-in จะทำให้คุณสามารถเพิ่มการใช้งาน ได้โดยไม่ต้องเสียพื้นที่มากนัก

3.การใช้แสงธรรมชาติ

นี้เป็นอีกหนึ่งวิธี ในการแต่งบ้านเก่าให้ดูใหม่ ได้เช่นกัน โดยคุณอาจเปิดหลังคาบ้านชั้นบนสุด เพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านเข้ามาตอนกลางวัน ช่วยให้บ้านมีแสงสว่าง และดูมีชีวิตชีวามากขึ้น แถมยังเป็นการประหยัดไฟ ตอนกลางวันโดยใช้แสงอาทิตย์แทน แต่มีข้อระวังคือควรจะเลือกใช้ กระเบื้องโปร่งแสงที่แสงผ่านได้ 50%-60% และเลือกวัสดุ ฝ้าเพดานที่ทำมาจากอะคริลิก โปร่งแสงรุ่นกันความร้อน วัสดุเหล่านี้จะช่วยให้บ้าน ไม่ร้อนแต่ยังคงได้รับแสงธรรมชาติ

4.การซ่อมแซมส่วนที่พัง

เป็นอีกข้อที่มีความสำคัญ วิลล่าภูเก็ตป่าสัก ในการประหยัดเงินในระยะยาวอย่างมาก การซ่อมบ้านในส่วนที่มีความเสียหายก่อนการรีโนเวทจะทำให้ส่วนต่างๆ ภายในบ้านไม่เกิดความเสียหายในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมท่อน้ำรั่ว หรือ ดาดฟ้ารั่ว ที่อาจเป็นสาเหตุให้หลังคาหรือฝ้าพังถล่มได้ ดังนั้นใครอยากรีโนเวทบ้านก็อย่าลืมตรวจสอบกันว่ามีส่วนไหนที่ควรซ่อมแซมก่อนหรือไม่

5.การผสมผสานธรรมชาติ

ซึ่งหลายๆ คนอาจจะพยามหาแบบต่อเติม ข้างบ้านเพราะอยากมีสวนสวยๆ รอบบ้าน แต่นอกจากการต่อเติมแล้ว การนำต้นไม้ดอกไม้มาประดับจะช่วยให้บ้าน มีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเสียเงินเพียงเล็กน้อย อีกทั้งใช้เวลาไม่มาก หรือคุณอาจเลือกพืชสวนครัวที่สามารถ นำมารับประทานในภายหลัง ก็เป็นการประหยัดอีกวิธีหนึ่ง

  สำหรับไอเดียรีโนเวทบ้านนั้น มีมากมายหลายวิธีและทำได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนอันดับแรกก็คือความปลอดภัยและการใช้งานในระยะยาว หากคุณต้องจ่ายเงินเพื่อรีโนเวทบ้านแล้วก็ควรมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการใช้งานและการลงทุน


อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย