ddproperty

ddproperty

ddproperty เว็บไซต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด

ddproperty

ddproperty เป็นศูนย์ กลางค้นหา บ้าน คอนโดมีเนียม และ อสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2007 เน้นให้ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด ทั้งผู้ค้นหา และผู้ขาย/เช่า

โดยเว็บไซต์ ได้พัฒนา และปรับปรุง ตลอดมา เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาประกาศ ที่ต้องการ ได้ง่าย คุณภาพข้อมูล ที่ครบถ้วน และชัดเจน ตรงความต้องการ ของผู้ค้นหา โดยคำนึง ถึงประโยชน์ ของผู้ใช้งาน เป็นอันดับแรก ที่มุ่งเน้น พัฒนารูปแบบเว็บ ที่เป็นระเบียบ และการค้นหา ข้อมูล ที่สะดวก รวดเร็ว รีวิวบ้าน

DDproperty เว็บไซต์ดีดี ที่มีมากกว่าการค้นหา

ddproperty

กว่าจะ ได้บ้าน ในฝัน สักหลัง หรือคอน โดมิเนียม ที่ถูกใจ สักห้อง อาจจะไม่ใช่ เรื่องที่ง่าย ด้วยโครงการ ที่เปิดขายใหม่ๆ และ โครงการ อสังหาฯมือสอง ทั้ง บ้าน และคอนโดมิเนียม ที่ปล่อยขาย ในท้องตลาดมีมากมาย จนทำให้ยาก ต่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่ ต้องการซื้อ ไม่เว้น กระทั่ง ผู้ที่ต้องการ ขายบ้าน ก็มีเป็น จำนวนมาก ที่ประกาศ ปล่อยขาย มานาน ก็ยัง ไม่สามารถ ขายได้เสียที

ก็เพราะกลยุทธ์ การตั้งราคา ที่ผิดพลาด ไม่เข้าใจสภาวะ และกลไกของราคาตลาดนั้นๆ  ด้วย pain point เหล่านี้เองDDproperty  เว็บไซต์สื่อกลาง ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ อันดับหนึ่ง ในประเทศไทย ที่มี ยอดผู้ใช้งาน มากกว่า 3 ล้านราย ในแต่ละเดือน จึงมีความเข้าใจ ในข้อมูลสภาวะตลาด และรวมรวบ ขึ้นมาเป็นรายงาน ดัชนีตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในชื่อDDproperty Property Index

คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน


บนเว็บไซต์ มีข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Big Data )

ddproperty

DDproperty.com  ซึ่งประกอบ ไปด้วยโครงการ ที่อยู่อาศัย ทั้งที่เปิดใหม่ และมือสอง ที่มีขาย อยู่ในท้องตลาด นำมา รวบรวมเป็นข้อมูล ทางสถิติ และวิเคราะห์ แยกย่อยออก เป็นความเคลื่อนไหว ทางด้านราคา (Pricing) และอุปทาน (Supply)  จนเป็น

DDproperty Index  รายงาน ที่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะในฐานะ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ใช้เป็นเข็มทิศ ชี้แนวทาง ในการตัดสินใจ ซื้อ-ขาย ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงปัจจัย ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มตลาด และทิศทาง จากผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้น ตลาดใน กรุงเทพมหานคร ก่อนในช่วงแรก

เพราะอะไรข้อมูลวิจัยตลาดจึงมีความสำคัญ

ในแง่ ของผู้ที่ ต้องการขายบ้าน หรือคอนโดมิเนียม นั้น สามารถ กำหนดราคาขาย ที่ไม่แพง หรือถูกจนเกินไป ทำให้ขายสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่กลุ่ม ผู้ที่ต้องการมองหาบ้าน เพื่ออยู่อาศัย การเข้าใจ สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว แนวโน้ม ของราคาตลาด

นั่นแปลว่า จะสามารถใช้ ข้อมูล ในรายงาน ช่วยตัดสินใจ ว่าควรซื้อในทันที หรือรออีกสักนิด หากข้อมูลตลาด มีแนวโน้ม ที่ราคาจะปรับลดต่ำลงมา อีกในอนาคต เหล่านี้ คือประโยชน์ ของรายงานดัชนี ตลาดที่ทางDDproperty มุ่งหวัง ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดแก่

ผู้อ่านสำหรับ รายงาน ดัชนีอสังหาริมทรัพย์DDproperty Property Index จะจัดทำ เป็นรายไตรมาส หรือทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ได้ ข้อมูลในภาพรวม ตรงกับความ เป็นจริง ของตลาด ในช่วง เวลานั้น ๆ มากที่สุด

มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อDDproperty Property Index 

สำหรับ นักลงทุน อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ คอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบัน ในเขตกรุงเทพฯ เองมีสินทรัพย์ อย่างคอนโดมิเนียม ทั้งยูนิตที่เปิดขายใหม่ และยูนิต มือสอง ที่ปล่อยขายทั้งดาวน์ และพร้อมอยู่ เป็นจำนวนมาก การมีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ที่จะทำ

ให้เห็นถึงแนวโน้ม ราคา และโอกาส ของการลงทุน คอนโดมิเนียม ได้อย่างชัดเจน ทั้งการขาย ต่อหรือการ ปล่อยเช่า ในบางครั้งข้อมูล ที่สำคัญ ที่มาจากการวิเคราะห์ วิจัยหาได้ ไม่ง่ายนัก หรืออาจจะต้อง จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี เพื่อเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าว การที่ DDpropertyจัดทำรายงาน DDpropertyProperty Indexนี้ขึ้นมา จึงเป็นโอกาส ที่ดีที่ นักลงทุน จะได้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างมั่นใจ ยิ่งขึ้น

ก้าวต่อไปของรายงาน DDproperty Property Index 

แม้ในเฟสแรกที่เปิดตัวDDproperty Property Index จะมุ่งเน้น ข้อมูลตลาด เฉพาะใน พื้นที่กรุงเทพฯ แต่ในอนาคต DDproperty มีแผนที่ จะขยายพื้นที่ การวิเคราะห์ ออกไปสู่ ทำเลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการที่DDproperty เป็นเว็บไซต์ ในเครือ PropertyGuru

Group บริษัท อสังหาริมทรัพย์ ออนไลน์ ชั้นนำ ของเอเชีย จึงเชื่อว่า เราอาจจะได้เห็น รายงาน ที่ครอบคลุม ตลาดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยก็ เป็นได้

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ขายบ้าน รีวิวบ้าน ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าภูเก็ตที่ขาย