ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี64

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง phuket property เป็นอัตราการเก็บภาษีจากการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน สามารถทำให้มีการเกิดการใช้คุณประโยชน์ในที่ดิน แล้วก็เปลี่ยนแปลงปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินในท้องถิ่นให้มีความล้ำยุค สามารถมีผลบังคับตั้งแต่ 13 มี.ค. 2562 แล้วก็เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นครั้งแรก

ทำไมต้องจัดเก็บ

นื่องจากภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และก็ที่ดิน มีภาวะปัญหาที่สั่งสมมานาน อาทิเช่น ฐานภาษีซ้ำไปซ้ำมากับภาษีเงินได้, จัดเก็บในอัตราภาษีสูง และก็ดุลยพินิจสำหรับในการประเมินออกจะสูง รวมทั้งราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีการนอกจากผ่อนปรนไม่น้อยเลยทีเดียว ก็เลยทำให้เกิดการปรับปรุงองค์ประกอบระบบภาษีให้มีความล้ำยุคเหมือนกันกับนานาประเทศ และก็จัดการกับปัญหาองค์ประกอบภาษีเดิม รีวิวบ้านภูเก็ต รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

 • – เพิ่มอิสรภาพแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • – สร้างความแข็งแกร่งรวมทั้งโปร่งใสสำหรับในการบริหารการเงินของ อปท.
 • – ช่วยทำให้เขตแดนมีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ให้กำเนิดความก้าวหน้าในระยะยาว
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำพวกที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

การจัดเก็บภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างนั้น ขึ้นกับการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน โดยจำแนกแยกแยะออกเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ บ้านโมเดิร์นงบน้อย

 • ที่พักที่อาศัย นับว่าเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของ บ้าน หลังหลักเป็นคนที่มีชื่อบนโฉนดแล้วก็ทะเบียนสำมะโนครัว โดยไม่จำเป็นควรจะเป็นเจ้าของ บ้าน ส่วนบ้านข้างหลังอื่นๆใช้ชื่อเจ้าของบ้านที่มีชื่อในโฉนด แต่ว่าไม่มีชื่อในใบสำมะโนครัวก็ได้
 • ที่อยู่ที่อาศัยสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ กรณีเป็นตึกที่ใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น บ้านจัดสรรภูเก็ต พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ห้องอาหาร อื่นๆอีกมากมาย
 • ที่ดินรกร้าง มิได้ใช้ประโยชน์ กรณีเป็นที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่า มิได้ใช้ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า ละเว้นว่าจะมีข้อบังคับห้ามหรือให้ทิ้งเอาไว้เพื่อการกสิกรรม หรือปลดปล่อยไว้เพื่อใช้สำหรับเพื่อการปรับปรุงโครงการ

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

มื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เผยมาตรการลดภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างในปี พุทธศักราช 2564 สาเหตุจากผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของปริมาณภาษีที่คำนวณได้สำหรับในการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พุทธศักราช 2564

อัตราภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างสำหรับที่พักแล้วก็ที่พักที่อาศัย มีอัตราเพดานอยู่ที่ 0.3% พื้นที่ทำการเกษตรมีอัตราเพดานจัดเก็บ 0.15% และก็พื้นที่รกร้างมีอัตราเพดานอยู่ที่ 1.2% โดยมีอัตราจัดเก็บ ดังต่อไปนี้ รั้วบ้านเหล็ก สวยๆ

ที่ดินเกษตรกรรม

 • มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01
 • มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
 • มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
 • มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07
 • มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.01
 • บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น อปท. ละไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีภาระภาษีดังนี้
 • มูลค่า 50 ล้านบาท ค่าภาษี 0 บาท
 • มูลค่า 100 ล้านบาท ค่าภาษี 5,000 บาท
 • มูลค่า 200 ล้านบาท ค่าภาษี 40,000 บาท

บ้านหลังหลัก

 • มูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ขายวิลล่าภูเก็ต
 • 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
 • 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
 • 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1

บ้านหลังหลัก และที่ดิน

 • มูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
 • 10-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
 • 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
 • 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1

บ้านหลังอื่นๆ

 • มูลค่า 0-10 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
 • 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
 • 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
 • 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1

ภาระภาษี บ้านหลังหลัก

 • มูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 0 บาท
 • 100 ล้านบาท ภาระภาษี 20,000 บาท
 • 200 ล้านบาท ภาระภาษี 120,000 บาท

ภาระภาษี บ้านหลังอื่นๆ

 • มูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 10,000 บาท
 • 100 ล้านบาท ภาระภาษี 30,000 บาท
 • 200 ล้านบาท ภาระภาษี 130,000 บาท

อัตราภาษีที่รกร้างว่างเปล่าและอื่นๆ

 • มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3
 • 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4
 • 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5
 • 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6
 • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7

ภาระภาษี ที่รกร้างว่างเปล่าและอื่นๆ

 • มูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 150,000 บาท
 • 100 ล้านบาท ภาระภาษี 350,000 บาท
 • 200 ล้านบาท ภาระภาษี 750,000 บาท
 • 1,000 ล้านบาท ภาระภาษี 4,750,000 บาท

**ที่รกร้างว่างเปล่าเพิ่มอัตรา 0.3% ทุกปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ขั้นตอนสำหรับผู้เสียภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

 • 1. ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง ดังเช่น จำพวก, ขนาด และก็การใช้คุณประโยชน์ แล้วก็ยื่นปรับแต่งท้องถิ่นได้ในทันทีถ้าเกิดข้อมูลไม่ถูกต้อง ขายบ้านภูเก็ต
 • 2. ตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้าง อาทิเช่น ประเภท, ขนาด, ราคาประเมิน, อัตราภาษี, การใช้คุณประโยชน์ แล้วก็ค่าภาษีอากร หากประเมินผิดจำเป็นต้อง จะต้องยื่นปฏิเสธและก็อุทธรณ์
 • 3. ชำระภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่ระบุ

ภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้าง จ่ายออนไลน์ได้ไหม

เมื่อคุณได้แบบประเมิน ภ.ด.ส. 10 แล้ว ถ้ามิได้คัดค้านค่าใช้สอย ก็ไปสู่ขั้นตอนจ่ายภาษีตามเอกสารที่ได้มา โดยสามารถจ่ายได้ 4 หนทาง รวมการจ่ายออนไลน์ผ่านแอปแบงค์ กระบวนการจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง มีดังนี้

 • 1. กรุงเทพฯจ่ายที่สำนักงานเขต แล้วก็ชนบทชำระที่หน่วยงานที่กำหนดตามจดหมายแจ้งภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ท่านได้รับ
 • 2. เคาน์เตอร์แบงค์กรุงไทย ทุกสาขา
 • 3. Internet Banking ทุกแบงค์
 • 4. Mobile Banking ทุกแบงค์

ถ้าชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ก็ยังชำระได้แม้กระนั้นจำเป็นต้องเสียเบี้ยปรับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีอากรจำเป็นต้องรีบสำรวจข้อมูลให้ถูก แม้ผิดจะต้องจะต้องนำหนังสือไปแจ้งคัดค้าน เพื่อจะได้ชำระภาษีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ถูกปรับในภายหลัง

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)