สินเชื่อบ้านแลกเงิน

Have a house and have money

สินเชื่อบ้านแลกเงิน การรู้เรื่องสินเชื่อประเภทนี้อาจมีประโยชน์

สินเชื่อบ้านแลกเงิน phuket property “บ้าน” นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้พักพิงแล้ว ยังเป็นแหล่งเงินกู้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดมาหมุนได้ด้วย โดยปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภท ” บ้าน แลกเงิน” หรือ “Home For Cash” ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้หลากหลาย ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น วันนี้  ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมอัตราดอกเบี้ยมาไว้ให้เพื่อนๆ เปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจยื่นกู้ด้วย ถ้าพร้อมแล้ว…เราไปดูกันเลย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน จัดเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Secure Loans) ซึ่งผู้กู้ต้องนำ “ที่อยู่อาศัย” ที่ปลอดภาระหนี้/ภาระจำนอง ซึ่งกินความถึง บ้าน เดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย/คอนโดฯ และอาคารพาณิชย์ (ธนาคารบางแห่งอาจรวมถึงที่ดินเปล่าด้วย) รีวิวบ้านภูเก็ต มาจำนองเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยตัว (Floating Rate) และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ผู้กู้ (ผู้จำนอง) ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนั้นได้ตามปกติไปพร้อมๆ กับการผ่อนชำระหนี้ด้วย ส่วนวงเงินที่ให้กู้นั้นจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินของที่อยู่อาศัยที่เรานำไปเป็นหลักประกัน ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 10,000,000 บาท และมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร ซึ่งหากต่อมาเกิดผิดนัด และไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป เราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และที่อยู่อาศัยที่นำไปเป็นหลักประกันก็จะถูกยึด นำไปขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ได้จากการขายนั้นมาใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

สินเชื่อบ้าน กับ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ต่างกันอย่างไร

ต้องบอกก่อนเลยว่า “สินเชื่อบ้าน (Home Loan)” และ “สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home For Cash)” เป็นสินเชื่อคนละประเภท และคนละวัตถุประสงค์กัน บ้านจัดสรรภูเก็ต แต่เนื่องจากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คล้ายกัน จึงอาจทำให้หลายคนเกิดความสับสน เรามาดูกันว่าแท้จริงแล้ว สินเชื่อทั้งสองประเภทนี้มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร

 สินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สิทธิในที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดฯ ทาวน์โฮม ฯลฯเพื่อให้ได้เงินสด นำไปใช้จ่ายหมุนเวียนตามความจำเป็น
รูปแบบสัญญาสัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)สัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)บางแห่งอาจให้กู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ด้วย
 หลักประกันใช้ที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นหลักประกันต้องทำสัญญาจำนองใช้ที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ เป็นหลักประกันต้องทำสัญญาจำนอง
การพิจารณาวงเงินกู้ราคาซื้อขายจริงวงเงินดาวน์ราคาประเมินทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ที่ใช้เป็นหลักประกันรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคารจำนวนเงินกู้ที่ต้องการราคาประเมินทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ที่ใช้เป็นหลักประกันรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้กำหนดวงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,000 จนถึง 10,000,000 (หรือตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
ระยะเวลากู้30 – 35 ปีอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 ปี (อาจมีระยะเวลามากหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
การคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยแพงกว่าการกู้สินเชื่อบ้าน
กรณีผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจบอกเลิกสัญญา แจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร หากลูกหนี้ละเลย จะถูกฟ้องร้อง บังคับยึดทรัพย์จำนองนำมาขายทอดตลาด และดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไปธนาคารอาจบอกเลิกสัญญา แจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร หากลูกหนี้ละเลย จะถูกฟ้องร้อง บังคับยึดทรัพย์จำนองนำมาขายทอดตลาด และดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไป
สินเชื่อบ้านแลกเงิน

อยากขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน… มีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันออกไป เช่น ธนาคารบางแห่งอาจไม่รับหลักประกันที่เป็น “ที่ดิน” มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ – สูงสุดไว้ และจำกัดระยะเวลากู้สูงสุดไว้ที่ 10, 15 หรือ 30 ปี รวมทั้งอาจมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกหลายแบบ ขายวิลล่าภูเก็ต ซึ่งผู้กู้ควรนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาให้ดีก่อนยื่นกู้

2. สร้างประวัติทางการเงินที่ดี

ผู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดและไม่มีหนี้ค้างชำระ และมีรายได้ที่แน่นอน สม่ำเสมอ ย่อมสร้างความมั่นใจให้แก่ธนาคารได้ว่า หากปล่อยกู้ไปแล้วจะได้รับชำระหนี้คืน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถแสดงวินัยให้ธนาคารเห็นได้ โดยเปิดบัญชีและฝากเงินกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ก็จะเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้น

3. เตรียมเอกสารให้พร้อม

นอกจากเอกสารส่วนตัว (เช่น ใบคำขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ) เอกสารทางการเงิน (เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารการเดินบัญชี ฯลฯ) ยังต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ “ที่อยู่อาศัย” ที่จะใช้เป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดด้วย หรือสำหรับใครที่ต้องการวงเงินกู้จำนวนมากและจะมีผู้กู้ร่วม ก็ต้องเตรียมเอกสารของผู้กู้ร่วมมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขายบ้านภูเก็ต ธนาคารแต่ละแห่งอาจเรียกให้ผู้กู้แสดงเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ดังนั้นแนะนำว่าให้สอบถามจากทางธนาคารให้ชัดเจนก่อนยื่นกู้จะดีที่สุด

4. ยื่นเรื่องขอสินเชื่อและประเมินราคาหลักทรัพย์

เมื่อเราได้ส่งเอกสารยื่นกู้พร้อมหลักฐานให้แก่ธนาคารแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ติดต่อกลับมา เพื่อขอเข้ามาถ่ายรูปและสำรวจที่อยู่อาศัยของเรา ซึ่งเราจะต้องชำระเงิน “ค่าธรรมเนียมการสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน” ขั้นต่ำประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งราคาประเมินไปยังธนาคาร เพื่อให้ธนาคารพิจารณาวงเงินที่เราจะได้รับต่อไป

5. รอผลการอนุมัติสินเชื่อ ทำสัญญาและจดจำนอง

หลังจากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์แล้ว จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา เพื่อแจ้งว่าการขอสินเชื่อของเราได้รับอนุมัติหรือไม่ และได้รับวงเงินเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารแต่ละแห่งนั้นอาจใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน และเมื่อเราได้รับอนุมัติแล้วก็จะต้องไปเซ็นสัญญาเงินกู้ พร้อมทำเรื่องจดจำนองที่อยู่อาศัยนั้น ณ สำนักงานที่ดินซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นตั้งอยู่

6. ผ่อนชำระเงินกู้จนครบ

หลังจากที่เราได้วงเงินกู้นำมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะมีหน้าที่ผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ส่งให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนตามสัญญา และเมื่อชำระหนี้จนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ผู้กู้และเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินอีกครั้ง เพื่อจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยแห่งนั้นนั่นเอง

รวมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารต่าง ๆ 

สินเชื่อบ้านแลกเงินในปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น จากข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2563 เติบโต 3% จากปีก่อนหน้า โดยแต่ละธนาคารต่างออกโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนี้

รายละเอียดแต่ละธนาคารสามารถดูที่ลิงค์ได้เลย

  1. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
  2. สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน
  3. สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย
  4. สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  5. สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

แม้ว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเสีย และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้บ้านใหม่ แต่การนำบ้านไปแลกเงินก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก

ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเมื่อใด ขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยน้อยผ่อนได้นานก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวในรูปแบบของบ้านที่อาศัยอยู่ในตอนนี้นี่เอง


อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA บ้านพร้อมอยู่

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)