สินเชื่อเคหะ ปี64

สินเชื่อเคหะ ปี64

สินเชื่อเคหะ ปี64 ปล่อยสินเชื่อ

สินเชื่อเคหะ ปี64 phuket property จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่ที่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องปลดปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนส่วนมากโดยยิ่งไปกว่านั้นผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น ด้วยเหตุนั้น แบงค์ของภาครัฐ จึงกลายเป็นตัวเลือกของผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสินเชื่อ บ้าน หรือกู้บ้านได้ยาก สีถูกโฉลกตามวันเกิด ปี2564

โดยตอนนี้ทางแบงค์เมืองอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) แล้วก็ได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการและก็แพ็กเกจที่ให้โอกาสให้คนที่มีรายได้ไม่สูงมากเท่าไรนัก รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น รีวิวบ้านภูเก็ต ผ่านมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้

สินเชื่อเคหะ ปี64

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB หรือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก

ระยะเวลาผ่อน

– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี บ้านจัดสรรภูเก็ต ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้าเกิดกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนเริ่ม 2,800 บาทต่อเดือนเพียงแค่นั้น

ยื่นคำขอกู้และก็อนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 เดือนมิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2564 (ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดโครงงานยังไม่ครบกำหนด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

คุณลักษณะ/เอกสารที่ใช้สมัคร

ประชาชนทั่วๆไปที่แก่ไม่เกิน 55 ปี รวมทั้ง ขายวิลล่าภูเก็ต ขอสินเชื่อเพื่อที่พักที่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่แก่ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่พักอาศัยกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็สถาบันการเงินอื่น

– ลูกที่กู้ร่วมจำเป็นต้องไม่มีภาระติดพันกับกองทุนเงินให้กู้หนี้ยืมสินเพื่อการศึกษาเล่าเรียน (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) บ้านแลกเงิน ธนชาต

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด โดยหลักรับรองที่เอามาขอกู้จะต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน (บ้านมือหนึ่ง) โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 • – วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท
 • – ช่วงเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ ขายบ้านภูเก็ต หรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี
 • – อัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)
สินเชื่อเคหะ ปี64
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1– เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้ากู้ 1.5 ล้านบาท เงินงวดเริ่มเพียงแต่ 5,200 บาทต่อเดือน

ช่วงเวลายื่นคำขอกู้และก็อนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 เดือนมิถุนายน 2564 แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 ก.ค. 2564

บ้านล้านหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดแจงเสนอแผนการ บ้าน ล้านข้างหลังระยะที่ 2 เพื่อช่วยทำให้ผู้มีรายได้น้อยและก็ปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตนเองในระดับราคาที่สมควรและไม่เป็นภาระหน้าที่มากมาย

โดยรายละเอียดโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เบื้องต้น มีดังนี้

 • – วงเงินสินเชื่อราว 30,000-50,000 ล้านบาท
 • – ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 • – อัตราค่าดอกเบี้ยโดยประมาณ 2% โดยวงเงินผ่อนส่งอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน
 • – อัตราผ่อนส่งคงที่ 10 ปี

ดังนี้ จะมีการเสนอโครงการให้คณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พินิจอนุมัติ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นดีเห็นงามถัดไป คาดว่าจะเริ่มโครงงานได้ในทันทีข้างหลัง คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นงาม phuket property หรือภายหลังจากโครงการบ้านล้านข้างหลังระยะต้นจบในสิ้นเดือนธ.ค. 2564

เอกสารส่วนบุคคล

 • – บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • – ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • – สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • – ใบรับรองเงินเดือน
 • – สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • – หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • – รูปถ่ายกิจการ
 • – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • – สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • – หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • – สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • – สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • – ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
 • – แบบแปลน
 • – ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)