ยื่นภาษีออนไลน์ Online tax filing

ยื่นภาษีออนไลน์ Online tax filing

Contents

ยื่นภาษีออนไลน์ Online tax filing การยื่นภาษี

ยื่นภาษีออนไลน์ Online tax filing phuket property หนึ่งในหน้าที่ของผู้มีเงินได้หมายถึงการยื่นภาษี โดยทั่วไปจะยื่นภาษีรายได้บุคคลปกติในตอนมกราคม-เดือนมีนาคม ซึ่งมีอีกทั้งยื่นภาษีด้วยตัวเองที่ที่ทำการสรรพากรใกล้ บ้าน หรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บกรมสรรพากร มีขั้นตอนเช่นไร มองข้อมูลทั้งปวงพอดีนี่

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรรายได้ บุคคลธรรมดาอย่างเช่นคนที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปี ให้หลังโดยมีสถานะอย่างหนึ่งประการใด ดังต่อไปนี้

 • 1. บุคคลธรรมดา
 • 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 • 3. ผู้ถึงแก่กรรมระหว่างปีภาษี
 • 4. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 • 5. วิสาหกิจชุมชน รีวิวบ้านภูเก็ต โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา มีแบบแสดงรายการภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ยื่นภาษีออนไลน์ Online tax filing

1. แบบ ภ.ง.ด.90เป็นคนที่มีรายได้นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ อาทิเช่น ค้าขายแบบบุคคลปกติ เงินปันผล หรืออื่นๆ

2. แบบ ภ.ง.ด.91หมายถึงคนที่มีรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่มีรายได้พิเศษจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าแรงเพียงอย่างเดียว คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน

เอกสารที่จำเป็นต้องตระเตรียมก่อนที่จะมีการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง?

1. หนังสือรับรองค่าตอบแทนรายเดือน (50 ทวิ) จากผู้ว่าจ้าง เป็นเอกสารที่กล่าวว่าปีนั้นมีรายได้รวมมากแค่ไหน มีการหักจ่ายกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ

2. เอกสารลดหย่อนภาษี ยกตัวอย่างเช่น ค่าเลี้ยงดูพ่อ คุณแม่ และก็ลูก, จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน อาทิเช่น SSF/RMF, เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสุขภาพ บ้านจัดสรรภูเก็ต

ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง

 • 1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่
 • 2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
 • 3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรถือเป็นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากไม่ต้องไปถึงที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

 • 1. เข้าไปที่เว็บของกรมสรรพากร www.rd.go.th รวมทั้งคลิกไปที่ “ยื่นออนไลน์”
 • 2. กดคลิกที่ “ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91
 • 3. เข้าระบบการ Login ด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” รวมทั้ง “รหัสผ่าน”
 • 4. วิเคราะห์ข้อมูลของคุณลงรายละเอียดอย่างแม่นยำ และก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 5. “เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้” ในเรื่องที่มี “คู่สมรส” ให้กรอกข้อมูลตามช่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 6. “เลือกรายการรายได้ควรประเมิน” จากที่มาของรายได้ แล้วก็ “เลือกรายได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ถ้าเกิดมีผ่อนผันตามข้อตกลง และก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 7. นำข้อมูลที่ได้มาจากใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จากบริษัทนายจ้าง กรอกลงไปในช่อง รวมทั้งคลิกที่ “ทำรายการถัดไป” ขายวิลล่าภูเก็ต
 • 8. ใส่ข้อมูลของค่าผ่อนปรนตามข้อตกลงที่คุณมี รวมทั้งคลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 9. ภายหลังจากกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว ทางเว็บของกรมสรรพากรจะคำนวณ รวมทั้งแสดงภาษีที่คุณจะต้องจ่าย แล้วก็ในส่วนที่จำต้องได้กลับคืน และก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 10. ตรวจสอบข้อมูลในทุกข้อให้เป็นระเบียบ รวมทั้งคลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 11. ถ้าหากในกรณีขอคืนภาษีทางกรมสรรพากรจะให้พิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วก็สามารถอัปโหลดเอกสารถึงที่เหมาะ “นำส่งเอกสารขอคืนภาษี” ได้ในทันที ภายหลังจากยื่นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงเมื่อไร

โดยทั่วไปจะปิดให้ยื่นภาษีราวๆสิ้นเดือนเดือนมีนาคมของทุกปี (แต่ว่าปีภาษี 2563 ยื่นได้ถึง 30 เดือนมิถุนายน 2564) สำหรับปีภาษี 2563 แม้ยื่นภาษีรายได้บุคคลปกติออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 home alone

ถ้ายื่นภาษีไม่ทันทำยังไง

 • 1. ถ้าหากยื่นภาษีไม่ทันในช่วงเวลาที่ระบุ จำเป็นจะต้องนำเอกสารไปยื่นเองที่ที่ทำการสรรพากรใกล้บ้าน แล้วก็มีโทษการไม่ยื่นภาษีข้างในตั้งเวลา
 • 2. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ข้างในตั้งเวลา จำเป็นต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 • 3. กรณีเจตนา แจ้งเนื้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลบหลีกหรือพากเพียรหลบหลีกการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี รวมทั้งปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • 4. กรณีเจตนาไม่มีความเอาใจใส่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ ขายบ้านภูเก็ต

เรื่องจะต้องทราบเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

กรมสรรพากร ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบรวมทั้งจัดการกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษี ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์สถานะขอคืนภาษีได้โอกาสทางไหนบ้าง

ผู้ “ขอคืนภาษี” สามารถตรวจตราสถานะการ ขอคืนภาษี ในพื้นฐานที่ เว็บสรรพากร แล้วคลิก E-Filing, คลิก ส่ง / พิจารณาการส่งเอกสารประกอบกิจการคืนภาษี หรือ เว็บสรรพากร แล้ว คลิก ห้องข่าวสาร, คลิก ข่าวอื่นๆแล้วก็คลิก ส่ง/ตรวจดูการส่งเอกสารประกอบกิจการคืนภาษีรายได้บุคคลปกติ

ส่วนกรณีผู้ยื่นภาษีส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ รวมทั้งจ่าหน้าจดหมายถูก จะสามารถตรวจตราได้จากใบตอบรับ หรือที่เว็บ www.Thailandpost.com อีกหนทางหนึ่ง

2. ถ้ามิได้รับเช็คคืนเงินภาษี ควรจะทำยังไง

ในกรณีผู้ยื่นภาษีตรวจตราสถานะ “คืนเงินภาษี” แล้วพบว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้แล้ว แต่ว่ามิได้รับ เหตุเพราะการเปลี่ยนที่อยู่ หรือเปล่าได้เปลี่ยนที่อยู่แม้กระนั้นยังมิได้รับเช็ค ให้ติดต่อที่ทำการสรรพากรพื้นที่ จากที่กำหนดเอาไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็คฉบับดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยจำเป็นต้องนำบัตรประชาชน พร้อมสำเนา รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ กรณีให้คนอื่นทำการแทน และก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา สำหรับการยื่นคำร้องอีกรอบ

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมอีก โดยได้รับคืนเงินภาษีลดลง/เพิ่มขึ้น

กรณีผู้ขอคืนภาษี ที่ยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ เพราะว่าได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติมอีก เพื่อปรับปรุงรายการ สำเร็จให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง/มากขึ้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถปฏิบัติงาน ได้ดังต่อไปนี้

 • – กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน “มากยิ่งกว่า” การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่ม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ คืนให้แก่ที่ทำการสรรพากรพื้นที่ ตามถิ่นกำเนิดที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ phuket property แล้วก็กรมสรรพากรจะไตร่ตรองคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกให้ถัดไป
 • – กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน “น้อยกว่า” การยื่นแบบฯ ฉบับเสริมเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ในทันที และก็ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีถัดไป

4. ถ้าหากเช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารไม่ยอมรับการชำระเงินควรจะทำยังไง

แม้เช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือแบงค์ไม่ยอมรับการชำระเงิน ดังเช่นว่า คำนำหน้าชื่อผิดจำต้อง หรือชื่อ/ชื่อสกุลผิดจะต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (ถ้าหากมี) ติดต่อที่ทำการสรรพากรพื้นที่ ดังที่เจาะจงเอาไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

 • – บัตรประชาชน พร้อมสำเนา บ้าน
 • – หนังสือฟ้องร้อง กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับหาย
 • – หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล กรณีแปลงชื่อ/สกุล
 • – หนังสือมอบฉันทะ กรณีให้คนอื่นทำการแทน และก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

5. ได้รับเช็คคืนเงินภาษี แม้กระนั้นไม่มีบัญชีธนาคารแบงค์หรือ ฝากบัญชีมิได้ ทำเช่นไร

 1. – กรณีผู้ “ขอคืนภาษี” มีภูมิลำเนาตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในเขตจ.กรุงเทพฯ ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการเงินแล้วก็รายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 ตึกกรมสรรพากร เลขที่ 90 ตรอกพหลโยธิน 7 ถนนหนทางพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพ 10400
 2. – กรณีมีถิ่นฐานตามแบบ ภาษีเงินได้90/91 ในชนบท ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วๆไป ที่ทำการสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

ดังนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเช็คเป็นเงินสด ตัวอย่างเช่น

 • – บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
 • – หนังสือตั้งขึ้นคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
 • – ใบมอบฉันทะ กรณีให้คนอื่นทำการแทนแล้วก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และก็ผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

6. ถ้าเกิดไม่เห็นพ้อง กรณีมิได้รับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน ทำยังไง

กรณียื่นแบบ ภาษีเงินได้90/91 ขอคืนเงินภาษี แม้กระนั้นมิได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน แม้ไม่เห็นพ้องกับการพินิจคืนเงินภาษีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำคำบัญชา ด้านใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่นในที่ทำการสรรพากรพื้นที่ตามบ้านเกิดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเอง รวมทั้งแจกแจงข้อสรุปพร้อมแนบเอกสารประกอบ

7. ช่วงเวลาสำหรับการได้รับเงินคืนภาษีกำหนดไว้ยังไง

กรมสรรพากร ระบุจะดำเนินการ คืนภาษี ข้างใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารแจ่มกระจ่างแปลว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ไม่ถูก ซ้ำ หรือเปล่ามีบทบาทจะต้องเสีย นับจากวันที่ได้รับคำขอให้ช่วยคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่โล่งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)