ต้นไม้ประดับ

ต้นไม้ประดับ

ต้นไม้ประดับ ทรงคุณค่าคนไทยในสมัยใหม่และโบราณ

ต้นไม้ประดับ หมายถึงพืชที่ปลูกไว้ เพื่อความสวยงาม ที่มากขึ้น ใช้ประดับตกแต่ง อาคารบ้านเรือน ให้เกิดความ เจริญตา ส่วนใหญ่ต้นไม้ประดับ มักเป็นพืชดอก จึงเรียกรวมกันว่า ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งความเป็นจริง แล้วต้นไม้ประดับ ไม่จำเป็นต้องมีดอก ก็ได้

เพียงมีใบที่ดูดีหรือมีสีสัน สวยงามก็ใช้ได้ ต้นไม้ประดับมี พอเหมาะแก่พื้นที่ จัดตกแต่ง อาจปลูก ไว้ในกระถาง ปลูกลงดิน  ไว้ก็ได้

ต้นคูน (ต้นราชพฤกษ์)

ต้นไม้ประดับ

คนไทยในสมัย โบราณเชื่อว่า ควรปลูกต้น ราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัย ในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นทวีคูณ ซึ่งความเป็นจริง คือทิศดังกล่าวจะได้รับแดดจัด ตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัด บ้านจัดสรร พลังงานมากขึ้น

คนไทยในสมัยโบราณ ยังมีความเชื่อว่า บ้าน ใดปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูง และยังเป็นสัญลักษณ์ ประจำชาติไทย อีกด้วย นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์ สะเดาะเคราะห์ ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลเช่นกัน PHUKET VILLA

คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี

ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี

หูกระจง หรือในชื่อเรียกอีก ชื่อหนึ่ง แผ่บารมี โดยมีถิ่นกำเนิด จากป่าในแอฟริกาตะวันตก ส่วนใหญ่ จะปลูกไว้เพื่อ ใช้เนื้อไม้ นอกจากนั้น หูกระจงยังเ ป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตรวดเร็ว และมีอายุยืน ลักษณะของต้นหูกระจง เป็นอย่างไร หูกระจงเป็นไม้พุ่มยืนต้น ลักษณะการเติบโตเป็นแบบแผ่กิ่งก้าน และใบเป็นชั้นๆ สวยงาม ที่เรียกว่า “หูกระจง” เป็นเพราะลักษณะ ใบของมันเหมือนหูกวาง แต่ใบเล็กกว่า สาเหตุที่เราควรปลูกหูกระจง ให้ห่างจากตัวบ้าน เนื่องจาก ต้นหูกระจงเติบโตเร็ว เมื่อปลูกใกล้บ้านเวลาเติบโต ทั้งกิ่งก้านพุ่มของมันก็จะขยายใหญ่ จนอาจทำให้เกิดความเสียหาย กับหลังคาบ้านได้ รวมทั้งรากของมันยังแผ่ สาขาลงไปใต้ดิน ที่อาจส่งผลกระทบกับ โครงสร้างบ้านได้ด้วย เช่นกัน ดังนั้นเมื่อคิดจะปลูก ต้นกระจงจึงควรเว้นระยะ การปลูกให้ห่างจากตัวบ้านประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันปัญหารากของหูกระจงชอน ไชเข้าไปใน ตัวบ้าน

“จำปา”.เป็นดอกไม้ ชนิดหนึ่งที่ราชสำนักสยาม รู้จักมาตั้งแต่ สมัยโบราณ ลักษณะโดยทั่วไป ของดอกจำปาไทย เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ กว่าดอกจำปี มีสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกยาว เป็นรูปหอกกลับ ปลายเรียว แหลม กลีบดอกชั้นในสั้นและแคบกว่าชั้นนอก ที่มา ของชื่อเรียกดอกจำปา สันนิษฐานว่า มีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย เพราะชื่อวิทยาศาสตร์ของจำปา มีคำลงท้ายว่า champaca (จัมปากะ) ซึ่งเป็นชื่อของ จำปาในประเทศ อินเดีย ภาษาฮินดี เรียกว่า จัมปา ส่วนภาษาสันสกฤตเรียก จัมปกะ แสดงว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของ จำปามาจากภาษาสันสกฤต เช่นกัน ดังนั้นชื่อเรียก ของดอกจำปา น่าจะมีที่มาจากอินเดีย มาตั้งแต่สมัยโบราณ  phuket villa for sale

ต้นจำปา

ต้นจำปา

ต้นเฟื่องฟ้า

ต้นไม้ประดับ

 คนไทยโบราณ มีความเชื่อว่า หาก บ้าน ใด ปลูกต้นเฟื่องฟ้า ไว้เป็นไม้ ประจำบ้าน จะสามารถ ช่วยสร้างคุณค่า ของชีวิตให้สูงขึ้น เนื่องจากต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ ที่ได้รับสมญานามว่า เป็น “ราชินีแห่งต้นไม้ประดับ” นอกจากนี้คนไทยโบราณ ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นเฟื่องฟ้า เป็นไม้มงคล สำคัญ ของเทศกาลตรุษจีน เพราะต้นเฟื่องฟ้า สามารถออกดอก ได้บานสะพรั่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (จึงเป็นที่มาของการเรียกต้นเฟื่องฟ้าว่า “ต้นตรุษจีน”) ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า เมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้า บานจะแสดงถึงความ เบิกบาน สว่างไสว และความรุ่งเรือง ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ควรปลูกต้นเฟื่องฟ้า ไว้ทางทิศตะวันออก และผู้ปลูกควรปลูก ในวันพุธเพื่อเอาคุณ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคล ยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นสตรี เพราะเฟื่องฟ้าเป็น ราชินีแห่งไม้ประดับ จึงเหมาะสม อย่างยิ่งกับ สุภาพสตรี ขายวิลล่าภูเก็ต

ต้นชวนชม

ต้นไม้ประดับ

ชวนชม (อังกฤษ: Adenium) เป็นชื่อของพรรณไม้ ที่มีสีสัน ของดอกสวยงาม เป็นไม้ที่ปลูก เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้ง มาก จนได้รับสมญาว่า “กุหลาบทะเลทราย” (Desert Rose) นอกจากนี้ตาม ความเชื่อ ของคนไทยชื่อ “ชวนชม” ยังเป็นชื่อ ที่มีความไพเราะเป็นศิริมงคล และชาวจีนว่า “ปู้กุ้ยฮวย” ซึ่งแปลว่า ดอกไม้ แห่งความร่ำรวย แต่ดอกชวนชมมีสาร abobioside, echubioside ตรงนำยางสีขาว ถ้าน้ำยางถูกผิวหนัง จะทำให้ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นแดง ถ้าเข้าตา ตาจะอักเสบ กินเข้าไปจะเป็นพิษ แต่น้ำยางมีรส ขมมาก โอกาสกินมีน้อย ถ้ากินจะมีผลต่อ หัวใจ อาการเบื้องต้น จะทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาพร่า หัวใจเต้นอ่อน ความดันลดลงอาจตายได้

ต้นบอนไซ

ต้นบอนไซ

ต้นบอนไซ คือศิลปะในญี่ปุ่น แขนงหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้น ให้มีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนใคร เป็นการเพาะต้นไม้ ลงในกระถาง ขนาดเล็กแล้วดูแล อย่างทะนุถนอม โดยเน้น ย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ ในป่าธรรมชาติให้ มาอยู่ในกระถางต้นไม้ (การจำลอง) เพื่อที่จะทำให้เหมือนกับ

ต้นไม้ใหญ่ ในป่าจึงมีการดัด กิ่งก้าน ให้โค้งงอ โดยใช้ลวดยึดไว้ให้อยู่กับที่ หรือให้รากไต่ กิ่งก้านบน โขดหิน เนื่องจาก เป็นศิลปะใช้เทคนิคที่ หลากหลาย ในการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้เหมาะสม การปลูกบอนไซ จึงถูกจัดให้เป็นความเพลิดเพลิน อย่างหนึ่ง

ต้นแสงจันทร์

ต้นแสงจันทร์

เป็นต้นไม้มงคล ที่มีใบสวยโดดเด่น จะสะท้อนแสงสีนวล เมื่อโดนแสงจันทร์ โดยทั่วไปมีชื่อสามัญ เรียกกันหลากหลาย ทั้ง Lettuce tree, moonlight tree, Cabbage Tree, Lady-love และ Pisonia ดังนั้นหาก เกิดความสับสน ก็สามารถเข้าใจตรงกัน ได้ด้วยชื่อ

วิทยาศาสตร์ที่ว่า Pisonia grandis R. Br. โดยต้นแสงจันทร์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเขตร้อน จากนั้นก็แพร่พันธุ์มาที่ศรีลังกาและฟิลิปปินส์ ในตอนหลัง จนสุดท้าย ก็กระจายไปทั่วเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในประเทศไทย ด้วยนั่นเอง

นื่องจากใบแสงจันทร์ มีสีเหลืองอ่อนอมเขียว เมื่อกระทบกับแสงจันทร์ จึงเกิดเป็นประกายสีนวล ดูสดใส แต่ก็อ่อนโยนเหมือนกับแสงจันทร์นอก ทำให้คนไทย โบราณเชื่อกันว่าหากบ้านไหน ปลูกต้นแสงจันทร์ ติดบ้านไว้ จะช่วยเสริมให้บ้าน แลดูอบอุ่น งดงาม ส่วนผู้คนในบ้านก็สุขุม เรียบร้อย อ่อนโยน และเป็นมงคลกับชีวิตได้   

และเพื่อให้ เป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้น เราควรปลูกต้นแสงจันทร์ ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังควรเลือกปลูก ในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้ เอาประโยชน์ทางใบ ในวันอังคารจะเป็นการเสริมสิริมงคล แก่ตนเอง รวมถึงถ้าเป็นไปได้ควร ให้ผู้หญิงเป็นคนปลูกควรต้นไม้ ชนิดนี้จะถือว่าดี เพราะแสงจันทร์ เป็นชื่อที่เหมาะกับผู้หญิง รวมถึงเรื่องความสวย ความงามก็ดูเข้ากับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อีกด้วย invest in phuket property

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ต้นไม้มงคล

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าภูเก็ตที่ขาย