จัดสวนหย่อม

จัดสวนหย่อม

จัดสวนหย่อม 8 เคล็ดลับให้สวย

จัดสวนหย่อม

จัดสวนหย่อม คือการจัดสวนหย่อม ที่ใช้เนื้อที่ บ้าน ในการจัดน้อย เป็นสวน ขนาดเล็ก หรือจัดเป็นจุด ๆ   ในพื้นที่ใหญ่ เพื่อเน้นบริเวณ นั้น ๆ อย่างเช่น บนพื้น สนามหญ้ากว้าง แต่เน้นเพียง จุดเดียว  การจัดสวน ประเภทนี้ ใช้อุปกรณ์ไม่เปลือง เช่น ก้อนหิน 1 ก้อน ต้นไม้คลุมดิน 1 กลุ่มกับ ไม้พุ่มขนาด กลาง  อีก 1 ต้น ก็จัดได้ การจัด สวนหย่อมนั้น เป็นการจัดสวน ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน บริเวณ ที่จัดจะเป็นพื้นที่ราบ  หรือเนินก็ได้ จัดตามมุม อาคาร มุมถนน หรือโคนต้นไม้ เป็นสวนที่ มีรูปแบบกะทัดรัด  สามารถเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ และวัสดุ ที่ใช้ได้ง่าย ถ้าเจ้าของ เกิดความเบื่อหน่าย   ส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนต้นไม้ มากกว่าอย่างอื่น นิยมจัดกันมาก เพราะประหยัด เนื้อที่และค่าใช้จ่าย


คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน


เคล็ดลับ 8 ขั้นตอนการจัดสวนหย่อม

จัดสวนหย่อม

จัดสวนหย่อม เปรียบเหมือน งานก่อสร้าง ชนิดหนึ่ง การเขียนโครงการ ในการจัดสวน แต่ละครั้ง เพื่อลำดับ ขั้นตอนการทำงาน จะทำให้ งานสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี เริ่มตั้งแต่ การสำรวจ พื้นที่  ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้  จนถึงการออกแบบ และประเมินราคา เมื่อตกลง

ในรายละ เอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งอาจจะมีการ ปรับปรุงเปลี่ยน แปลงรายการต่าง ๆ บ้าง จนเป็นที่พอใจ ก็จะเริ่มลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งการทำงาน จะต้องมีการวางแผน หรือเตรียมงาน เป็นขั้นตอน   เพื่อให้งานเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1  จัดหา วัสดุองค์ประกอบ

ในการจัดสวนหย่อม เริ่มตั้งแต่สำรวจ หาแหล่งพรรณไม้ ตามรายการ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น หิน ทราย น้ำพุ เหล่านี้ เป็นต้น การจัดหา จะต้องให้ได้ ชนิดและขนาด ตามแบบ เมื่อสำรวจหาวัสดุต่าง ๆ ได้แล้ว ควรจะตกลง ฝากของต่าง ๆ เหล่า

นั้น ไว้ที่ร้านก่อน จนกว่าจะเตรียม พื้นที่เรียบร้อย แล้วทำการขนย้าย ไปในวันเดียวกันเพื่อใช้งาน ได้ทันที โดยไม่ต้องนำมาทิ้ง ไว้รอเวลา จนเกิดความเสียหาย และเป็นภาระ ในเรื่องการดูแลรักษา

ขั้นตอนที่ 2  ปรับบริเวณ

เป็นขั้นตอนแรก ของการ เตรียมพื้นที่ ซึ่งใช้เวลา พอสมควร ในกรณีการจัดสวนหย่อม กำจัดวัชพืช รวมทั้ง ต้นไม้ ที่ไม่ต้องการ เป็นต้น  หลังจาก กำจัดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรียบร้อย จะเห็นสภาพพื้นที่ ที่แท้จริง ซึ่งอาจ จะเป็นหลุมบ่อสูงต่ำ ไม่เท่ากัน ทำการปรับหน้า

ดิน ให้เรียบตาม ที่ต้องการ การปรับดิน จะต้องคำนึงถึง การระบายน้ำด้วย จะต้องไล่ ระดับของดินให้สูง ไปหาต่ำ ตรงบริเวณที่เป็นท่อ ระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำขัง เมื่อฝนตก ทุกจุด ของการจัดสวนหย่อม จะต้องคิดถึง เรื่องการระบายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ ใกล้ชายคาบ้าน ซึ่งน้ำจะไหลลงมามาก เมื่อฝนตก ควรพิจารณา ปรับทางระบายน้ำ รวมทั้งการเลือกพรรณไม้ ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3 ปรุงแต่งบริเวณ

หลังจากปรับพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำการปรุง แต่งบริเวณ ให้ได้รูปแบบ ตามที่ต้องการ การจัดสวนหย่อมส่วนใหญ่ ต้องมีความสัมพันธ์กัน กับบริเวณทั่วไป รวมทั้งพิจารณาการระบายน้ำในบริเวณนั้น ๆด้วยในเรื่องขนาดและความสูงของเนิน นั้นจะต้องคิดรวม

ไปถึงเวลาที่ปลูกพรรณไม้ ลงไปบนเนินแล้ว จะทำให้พรรณไม้ ดูสูงเด่นผิดปกติหรือไม่ ในกรณีนี้ควรคิดถึง การปูหญ้า และตัดหญ้า ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย จะมีมุม มีเหลี่ยม ดูกระด้าง และยากแก่ การตัดหญ้า หลังจากถมที่ ทำเนิน ปรับแต่งตามแบบ ที่ต้องการแล้ว

ควรรดน้ำ ทำให้ดินแน่น ไม่เป็นโพรง ทิ้งไว้ 1 คืน เมื่อดินหมาด ใช้ลูกกลิ้งบดดิน ให้เรียบ ช่วงไหนเกิดการยุบของดิน ก็เติมดินลงไปจน เป็นที่พอใจ การปรุงแต่ง บริเวณนี้ในพื้นที่ ที่จะปูหญ้า หากใช้ทรายอัดแน่นอีกที จะช่วยให้การปูหญ้า ดูเรียบได้สนามสวนหย่อมที่สวยงาม

ขั้นตอนที่ 4  จัดสวน

ลงต้นไม้ และองค์ประกอบ อื่น ๆ เป็นขั้นตอน ที่สำคัญ ที่จะแสดงออก ถึงลักษณะของสวน หากแบบของการจัดสวน มีการใช้พรรณไม้ หินและสิ่งอื่น ๆ รวมกัน การจัดวาง จะเริ่มจากหินก่อน แต่ทั้งนี้บริเวณ ที่จะปลูกพรรณไม้ ตามจุด ต่าง ๆ จะเริ่ม เตรียมหลุม เพื่อปลูก

พรรณไม้นั้น ๆ เริ่มตั้งแต่ ไม้ประธาน  ไม้พุ่ม  และไม้คลุมดินตามลำดับ จากแบบแปลนจะดูตำแหน่ง ระยะห่าง จากกำแพงจาก ตัวบ้าน เมื่อได้จุดที่ต้องการ ใช้ปูนขาวโรย เป็นวงตรงจุดนั้น ๆ ทำการขุดดิน ย่อยดิน ปรุงแต่งดิน ให้เหมาะ ต่อการปลูกพืชนั้น ๆ โดยทั่วไป

วัชพืชขึ้นอยู่ ให้กำจัดวัชพืช เหล่านั้นออก ให้หมด มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา ภายหลัง ซึ่งยากแก่การกำจัด ทำให้ความสวยงาม ของสวนน้อยลง การจัดสวนหย่อม จะเริ่มต้นจากการวางหิน

ขั้นตอนที่ 5  จัดวางก้อนหินหินกรวด

โดยทั่วไป จะจัดวาง เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 ก้อน แต่ถ้าเป็นหินขนาดใหญ่ ไป มักจะวางไว้เดี่ยว ๆ การจัดวางหิน จะต้องคำนึงถึง ความงามที่ได้จากเส้น และรูปทรงของหิน การจัดวางแบ่งได้ 3 แบบคือ เน้นเส้นทางสูง เน้นเส้นทางนอน และเน้นรูป ทรงของหิน จุดที่จะวางหิน ปรับย้ายหิน ให้อยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะ ให้ดูเหมือนธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 6  ปลูกพรรณไม้

จัดสวนหย่อม

ระมัดระวัง ไม่ให้รากกระทบ กระเทือน จัดวางต้นไม้ ลงในหลุม กลบดินให้แน่น ให้ระดับดินเสมอรอยเดิมขณะ ที่อยู่ใน กระถาง เมื่อวางหิน และปลูกพรรณ ไม้ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว หากมีความรู้สึกว่าสวนหย่อม มองดูไม่สมบูรณ์ มีบางสิ่งบางอย่างขาด หายไป ก็สามารถจะเพิ่มเติม ส่วนที่คิดว่าขาด ได้โดยอาจจะเลือกใช้ พรรณไม้ หิน หรือองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้บริเวณนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 7  ปูหญ้า

ก่อนที่ จะเริ่มปูหญ้า ควรปรับแต่งพื้นที่ ให้เรียบอีกครั้ง เพราะหน้าดิน อาจจะถูกชะล้าง โดยฝน ทำให้ผิวดินเป็นร่อง หรืออาจเป็นหลุม เป็นบ่อเนื่องจากการเหยียบย่ำ จัดสวน ดังนั้นจำเป็นจะต้อง ใช้ดินถมตามหลุมบ่อ ต่าง ๆ  อัดดินให้แน่นปรับระดับ ให้ได้ตามความ

ต้องการ แล้วใช้ทรายโรย ให้หนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร  เกลี่ยทรายให้มีควาสม่ำเสมอ ใช้ไม้ปาดให้เรียบ โรยปูนขาว ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเทศบาล ให้ทั่วบริเวณ ก่อนปูหญ้าต้องรดน้ำ ให้ดินชุ่มชื้นพอ ประมาณ

ขั้นตอนที่8

เก็บงาน เป็นงาน ขั้นตอนสุดท้าย ของการจัดสวนหย่อม หลังจากจัดสวน เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะต้องดูแล สวนอีกประมาณ 1 เดือน ในระยะนี้ จะต้องดูแลการเจริญเติบโต ของพรรณไม้ ป้องกันโรค และแมลงที่จะมีขึ้น รวมทั้งทำการตัดหญ้า ให้เรียบสม่ำเสมอ หากพรรณไม้ชนิด

ใดชำรุดเสียหาย หรือตายไปจะต้องรีบ เปลี่ยนใหม่ ให้เรียบร้อย แม้จะเริ่มจัดให้สวยงามเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาด การเอาใจใส่ดูแล ที่ถูกต้อง ในเวลาต่อมา สวนนั้น ๆ ก็จะมีลักษณะ ที่ผิดเพี้ยนไป จากเดิม ส่งผล ให้เกิดความผิด หวังแก่คุณได้ เช่นกัน

แม้การจัด สวนหย่อม ที่มีขนาดพื้นที่ ในการจัดน้อย เป็นสวน ขนาดเล็ก หรือจัดเป็นจุด ๆ  ถ้าเราใส่ใจ ขั้นตอนการจัดสวน หย่อมแบบละเอียด สิ่งที่คุณได้ คือจะมีสวนหย่อมที่สวยงาม ที่สร้างความสดชื่น ให้แก่ บ้าน ได้เป็น อย่างดีเลย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านสวนสวยๆ

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าภูเก็ตที่ขาย